HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Magelungen Lilla Älvsjö

Postadress: 125 44 ÄLVSJÖ

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska diagnoser
De ungdomar som kommer till oss kommer via socialtjänsten eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri) men även föräldrar ringer till oss.

Geografiskt läge: Älvsjö

Övriga upplysningar: Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser; kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor