Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Magelungen Solna

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Ungdomar 12-17 år med psykosociala svårigheter, skolsvårigheter

Geografiskt läge

Solna

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
171 42 SOLNA

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar 12-18 år

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom