HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Krica; Krica Stöd och Behandlingsteam

Tfn: 08-603 10 76
Fax: 08-88 59 76

Besöksadress: STOCKHOLM
Postadress: Högbergsgatan 33, 116 20 STOCKHOLM
Föreståndare: Tina Pettersson, 076-209 68 58
Placeringsansv: Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12
Platsantal: 17 träningslägenheter samt öppna insatser efter behov
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Unga vuxna 16-25 år med psykosociala, psykiatriska eller personlighetsmässiga problem samt unga gravida och småbarnsmammor/föräldrar.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten har IVO-tillstånd för stödboende i träningslägenhet samt stödboende i kollektiv form.
I stödboendet erbjuder vi ungdomar 16-20 år anpassat pedagogiskt stöd och individuella insatser.
Vi kan också ta emot personer som är äldre än 20 år, eller familjer i träningslägenhet. Vi kan erbjuda skyddat boende och stöd anpassat till våldsutsatta.
Vid behov av öppna insatser kan vi erbjuda olika lösningar. Det kan handla om familjepedagogiska insatser, utredning i hemmiljö eller kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi har lång erfarenhet av att stödja/behandla personer med komplex problematik som till exempel trauma, personlighetsproblem, bristande anknytning och komplicerade relationer.
Vi har kompetens för, och mycket erfarenhet av, personer som varit på flykt. Metoden traumamedveten omsorg (TMO) är ett stöd i vårt arbete.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.

Vi utvärderar stödet/insatsen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad insats.

Geografi: 5 minuter med tunnelbana från Stockholms Central.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: I första hand Stockholms kommun, i mån av plats övriga landet. För öppna insater Stockholm med omnejd.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till enhetschef eller placeringsansvarig.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Jourberedskap finns utanför kontorstid.
Alla lägenheter ligger med närhet till kommunikationer.
Husdjur är välkomna.

"AB Krica; Krica Stöd och Behandlingsteam" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO