Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kricas Stöd och Behandlingsteam

Tfn: 08-603 10 76
Fax: 08-88 59 76

Besöksadress: STOCKHOLM
Postadress: Högbergsgatan 33, 116 20 STOCKHOLM
Föreståndare: Aida Hammami, 073-6399592
Placeringsansv: Susanne Sahlberg, 070-9923293
Platsantal: 17 träningslägenheter samt öppna insatser efter behov
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Unga vuxna 16-25 år med psykosociala, psykiatriska eller personlighetsmässiga problem samt unga gravida och småbarnsmammor/föräldrar.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten har IVO-tillstånd för stödboende i träningslägenhet.
I stödboendet erbjuder vi ungdomar 16-20 år anpassat pedagogiskt stöd och individuella insatser.
Vi kan också ta emot personer som är äldre än 20 år, eller familjer i träningslägenhet. Vi kan erbjuda skyddat boende och stöd anpassat till våldsutsatta.
Vid behov av öppna insatser kan vi erbjuda olika lösningar. Det kan handla om familjepedagogiska insatser, utredning i hemmiljö eller kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi har lång erfarenhet av att stödja/behandla personer med komplex problematik som till exempel trauma, personlighetsproblem, bristande anknytning och komplicerade relationer.
Vi har kompetens för, och mycket erfarenhet av, personer som varit på flykt. Metoden traumamedveten omsorg (TMO) är ett stöd i vårt arbete.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.

Geografi: 5 minuter med tunnelbana från Stockholms Central.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: I första hand Stockholms kommun, i mån av plats övriga landet. För öppna insater Stockholm med omnejd.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till enhetschef eller placeringsansvarig.

Språk: Engelska, polska.

Övriga upplysningar: Jourberedskap finns utanför kontorstid.
Alla lägenheter ligger med närhet till kommunikationer.
Husdjur är välkomna.

"Kricas Stöd och Behandlingsteam" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO