Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

AB Krica; Krica Stöd och Behandlingsteam

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Öppenvård
Antal platser: 17 träningslägenheter samt öppna insatser efter behov
Besöksadress: Malmgårdsvägen 63, Stockholm
Kommun: Stockholm
Org nr: 556754-3037
Webbplats: http://www.krica.se/vara-tjanster/traningslagenheter/

Målgrupp

Unga vuxna 16-25 år med psykosociala, psykiatriska eller personlighetsmässiga problem samt unga gravida och småbarnsmammor/föräldrar.

Behandlingsinnehåll

Verksamheten har IVO-tillstånd för stödboende i träningslägenhet samt stödboende i kollektiv form.
I stödboendet erbjuder vi ungdomar 16-20 år anpassat pedagogiskt stöd och individuella insatser.
Vi kan också ta emot personer som är äldre än 20 år, eller familjer i träningslägenhet. Vi kan erbjuda skyddat boende och stöd anpassat till våldsutsatta.
Vid behov av öppna insatser kan vi erbjuda olika lösningar. Det kan handla om familjepedagogiska insatser, utredning i hemmiljö eller kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi har lång erfarenhet av att stödja/behandla personer med komplex problematik som till exempel trauma, personlighetsproblem, bristande anknytning och komplicerade relationer.
Vi har kompetens för, och mycket erfarenhet av, personer som varit på flykt. Metoden traumamedveten omsorg (TMO) är ett stöd i vårt arbete.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.

Vi utvärderar stödet/insatsen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad insats.

Geografi

5 minuter med tunnelbana från Stockholms Central.

Huvudman

Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr

556754-3037

Upptagningsområde

Vi erbjuder träningslägenheter/stödboende i Stockholm till alla Sveriges kommuner. För öppna insatser Stockholm med omnejd.

Inskrivningsförfarande

Ansökan sker direkt till enhetschef eller placeringsansvarig.

Språk

Engelska.

Övriga upplysningar

Jourberedskap finns utanför kontorstid.
Alla lägenheter ligger med närhet till kommunikationer.
Husdjur är välkomna.

AB Krica; Krica Stöd och Behandlingsteam ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-46 00 72 12
E-postadress: hillevi.nyberg@krica.se

Föreståndare:
Hillevi Nyberg, 073-944 15 85

Placeringsansvarig:
Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12

Postadress:
Malmgårdsvägen 63 116 38 STOCKHOLM

Sökkategorier

Behandlingsmetod
Arbetsförberedande träning
CRA
CRAFT
ESL
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Parterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
ÅP

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO