HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Krica; Krica Stöd och Behandlingsteam

Tfn: 08-603 10 76

Besöksadress: STOCKHOLM
Postadress: Högbergsgatan 33, 116 20 STOCKHOLM
Föreståndare: Hillevi Nyberg, 073-944 15 85
Placeringsansv: Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12
Platsantal: 17 träningslägenheter samt öppna insatser efter behov
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Unga vuxna 16-25 år med psykosociala, psykiatriska eller personlighetsmässiga problem samt unga gravida och småbarnsmammor/föräldrar.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten har IVO-tillstånd för stödboende i träningslägenhet samt stödboende i kollektiv form.
I stödboendet erbjuder vi ungdomar 16-20 år anpassat pedagogiskt stöd och individuella insatser.
Vi kan också ta emot personer som är äldre än 20 år, eller familjer i träningslägenhet. Vi kan erbjuda skyddat boende och stöd anpassat till våldsutsatta.
Vid behov av öppna insatser kan vi erbjuda olika lösningar. Det kan handla om familjepedagogiska insatser, utredning i hemmiljö eller kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi har lång erfarenhet av att stödja/behandla personer med komplex problematik som till exempel trauma, personlighetsproblem, bristande anknytning och komplicerade relationer.
Vi har kompetens för, och mycket erfarenhet av, personer som varit på flykt. Metoden traumamedveten omsorg (TMO) är ett stöd i vårt arbete.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.

Vi utvärderar stödet/insatsen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad insats.

Geografi: 5 minuter med tunnelbana från Stockholms Central.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Vi erbjuder träningslägenheter/stödboende i Stockholm till alla Sveriges kommuner. För öppna insatser Stockholm med omnejd.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till enhetschef eller placeringsansvarig.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Jourberedskap finns utanför kontorstid.
Alla lägenheter ligger med närhet till kommunikationer.
Husdjur är välkomna.

"AB Krica; Krica Stöd och Behandlingsteam" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO