Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Ljung & Sjöberg

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Personer med missbruks- eller beroendeproblem

Övriga upplysningar

Verksamheten bedrivs i diskreta och representativa lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Som arbetsgivare har du alltid en ansvarig kontaktperson som ger täta återkopplingar och - tillsammans med dig - styr och koordinerar processen.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
111 28 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Företagshälsovården/Missbruk, Missbruk