HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ljung & Sjöberg

Tfn: 08-24 32 00

Postadress: 111 28 STOCKHOLM

Målgrupp: Personer med missbruks- eller beroendeproblem

Övriga upplysningar: Verksamheten bedrivs i diskreta och representativa lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Som arbetsgivare har du alltid en ansvarig kontaktperson som ger täta återkopplingar och - tillsammans med dig - styr och koordinerar processen.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män