Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Magelungen Gaveliusgruppen

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Barn och ungdomar psykiska/psykosociala svårigheter och även neuropsykiatriska diagnoser
Barn/ungdomar kommer till oss via socialtjänsten eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri. Ofta har de och familjerna många år av svårigheter bakom sig.

Geografiskt läge

Centralt på Södermalm, Stockholm

Övriga upplysningar

Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, akutboende, resursboende samt polikliniska kontakter .

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Björngårdsgatan 21
116 33 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Fobier, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, Tourettes syndrom, ...