HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Magelungen Gaveliusgruppen

Postadress: Björngårdsgatan 21, 116 33 STOCKHOLM

Målgrupp: Barn och ungdomar psykiska/psykosociala svårigheter och även neuropsykiatriska diagnoser
Barn/ungdomar kommer till oss via socialtjänsten eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri. Ofta har de och familjerna många år av svårigheter bakom sig.

Geografiskt läge: Centralt på Södermalm, Stockholm

Övriga upplysningar: Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, akutboende, resursboende samt polikliniska kontakter .

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor