Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Magelungen Kolloverksamheter

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Barn och ungdomar 1§ punkten 1 LSS

Geografiskt läge

Trosa och Garphyttan

Övriga upplysningar

Magelungen Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, resursboende samt polikliniska kontakter . Vi har kolloverksamheter för barn/ungdomar med särskilda behov.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
SE-116 33 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom