HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Magelungen Öppenvård och Familjehemsvård

Tfn: 070 552 72 17

Postadress: Bondegatan 35, 116 33 116 33

Målgrupp: Magelungen Öppenvård och Familjehemsvård har flera behandlingsprogram och riktar sig till målgruppen barn och ungdomar 6-18 år och deras föräldrar.

Geografiskt läge: Södermalm, Stockholm

Övriga upplysningar: Magelungen Utveckling AB erbjuder förutom Funka + Behandlingsfamilj, Funka Familjehem, Funka Hemma och HSP även HVB, HELDAG-skola och behandling, stödboende, kolloverksamhet, skola för både grund- och gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor