Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Nämndemansgården öppenvård Stockholm

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Vuxna med beroendeproblematik, men även unga som vill ändra på sitt liv och ha hjälp med att sänka sin konsumtion

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Luntmakargatan 94
113 51 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Föräldrar och barn, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende