HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Selfhelp Stockholm

Tfn: 08-667 91 90

Postadress: Gyllenstiernsgatan 8, SE-115 26 STOCKHOLM

Målgrupp: Personer över 18 med alkohol-och drogproblem som är i behov av öppenvård. Vi tar emot patienter med riskbruk, missbruk och beroende och har en omfattande utredningsverksamhet.Vi tar emot patienter från både arbetslivet och Socialtjänsten.

Övriga upplysningar: Samtliga av våra anställda har en grundläggande högskoleutbildning och är utbildade alkohol- och drogterapeuter alt. preventionsspecialister.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män