Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Selfhelp Stockholm

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Personer över 18 med alkohol-och drogproblem som är i behov av öppenvård. Vi tar emot patienter med riskbruk, missbruk och beroende och har en omfattande utredningsverksamhet.Vi tar emot patienter från både arbetslivet och Socialtjänsten.

Övriga upplysningar

Samtliga av våra anställda har en grundläggande högskoleutbildning och är utbildade alkohol- och drogterapeuter alt. preventionsspecialister.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Gyllenstiernsgatan 8
SE-115 26 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Företagshälsovården/Missbruk, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, Spelmissbruk