Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Step One Rehab AB

Verksamhetstyp: Öppenvård

Geografiskt läge

Centralt i Vasastan i Stockholm.

Övriga upplysningar

Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL. Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Östermalmsgatan 84
114 50 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende, Spelmissbruk