Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Ungdomsvärnet

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Unga vuxna i åldern 18-25 år som är i behov av boende med individuellt anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och social träning.

Geografiskt läge

Stockholm.

Övriga upplysningar

Ungdomsvärnet är ett personalägt företag som erbjuder tjänster inom socialt arbete. Uppdragsgivare är socialtjänsten. Verksamheten har ramavtal med Stockholms stad.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Allhelgonagatan 5
118 58 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Psykosocial problematik