Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

EVIA Öppenvård & Skola (tidigare Funkis)

Tfn: 08-500 204 10

Postadress: Box 2041, 127 02 Skärholmen

Målgrupp: EVIA Öppenvård (tidigare Funkis) erbjuder öppenvårdsinsatser dels genom dagbehandling integrerat med skola och dels genom strukturerade behandlingsprogram för barn/unga och deras nätverk.

Geografiskt läge: EVIA ligger beläget i centrala Västerhaninge i närhet av pendeltåg, affärer.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor