Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Solvera Rehab

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Vuxna, från 20 år, med alkohol- och/eller narkotikamissbruk och/eller spelproblem/beroende

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Getbergsvägen 2
SE-931 39 SKELLEFTEÅ

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Företagshälsovården/Missbruk, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende, Spelmissbruk