Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Magelungen Västerås

Postadress: SE-722 20 VÄSTERÅS

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska diagnoser
Ungdomar kommer via socialtjänsten, elevhälsan eller BUP.

Geografiskt läge: Västmanland

Övriga upplysningar: Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser; kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor