Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Adisa HVB Utredningshem för föräldrar och barn 0-12 år. Vi erbjuder även öppenvård för barn, ungdomar och familjer.

Besöksadress: Båtmansvägenn 2, 446 33 Älvängen, Älvängen
Postadress: Askims Kyrkväg 46, SE-436 42 Askim
Föreståndare: Lisa Hansson, 0708 700 293
Placeringsansv: Lisa Hansson, 0708 700 293
Platsantal: 8 platser på HVB samt 20 platser i öppenvård.


Målgrupp: - HVB Utredningshem - Villa Båtsman i Älvängen. Vi erbjuder utredningar till föräldrar och barn 0-12 år.
- Adisa Öppenvård för barn, ungdomar och familjer.
- Stödboende i Göteborg för vuxna över 21 år.

Behandlingsinnehåll: Adisa HVB - Villa Båtsman

Villa Båtsman erbjuder utredningar till föräldrar och barn 0-12 år. Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk idégrund samt ett systemteoretiskt behandlingsarbete. Verksamheten bedrivs utifrån intentionerna i socialtjänstlagen och grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Vår målgrupp är familjer bestående av föräldrar och barn som kommer till Villa Båtsman för att utredas kring sin föräldrarförmåga och sitt barns behov. Vi är en mindre verksamhet och har 8 platser. Verksamheten är belägen i centrala Älvängen i Ale kommun utanför Göteborg.

Utredningsarbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring familjen med barnets behov i centrum, BBIC. Våra utredningar besvarar de frågeställningar som socialtjänsten formulerat i sitt uppdrag till Villa Båtsman. För varje familj upprättas en genomförandeplan som beskriver hur utredningsarbetet kommer att fortlöpa under placeringstiden. Utredningstiden är mellan 6-10 veckor utifrån uppdragets omfattning.

Adisa AB - Öppenvård

Adisa AB erbjuder kvalificerad öppenvård till barn, ungdomar och familjer i behov av stöd och behandling. Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk idégrund samt ett systemteoretiskt behandlingsarbete. Verksamheten bedrivs utifrån intentionerna i socialtjänstlagen och grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Behandlingsarbetet runt varje individ och familj är anpassat efter vilka specifika behov som finns och utformas i dialogen med våra uppdragsgivare. Fokus i arbetet ligger på att förstå familjers olika behov och utifrån dem arbeta med ett kvalificerat psykosocialt förändringsarbete.

I den kvalificerade öppenvården erbjuds:

* Barn & Ungdomsbehandling
* Familjebehandling
* Psykosociala utredningar

Adisa - Stödboende

Adisa har två lägeheter i centrala Göteborg där vi erbjuder stödboende för vuxna över 21 år.

Geografi: Göteborg och närliggande kranskommuner.

Huvudman: Adisa AB

Org nr: 556726-6407

Upptagningsområde: Hela landet.
Ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommuner på vår öppenvård.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan inkommer till Adisa och följs upp av placeringsansvarig.

Språk: Engelska
Montenegrinska

Övriga upplysningar: Adisa AB org nr: 556726-6407
Adisa HVB org nr: 559072-3283

"AB Adisa HVB Utredningshem för föräldrar och barn 0-12 år. Vi erbjuder även öppenvård för barn, ungdomar och familjer." ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Målgrupp
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO