Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Eamus

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Barn,ungdomar,vuxna och familj.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Lars Kaggsgatan 95
SE-504 42 BORÅS

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-