Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

FamiljeDynamiken

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Målgruppen är familjer, barn och ungdomar vars beteende, eller omständigheterna runt dem, skapar svårigheter i vardagen.

Övriga upplysningar

Handledning till föräldrar, par och skolpersonal, rePULSE kurser, ART utbildning, Motiverande stödsamtal, Träningslägenheter, ADL-träning, krishantering.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Kungsladugårdsgatan 5
414 69 GÖTEBORG

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Föräldrar och barn, Gravida, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Missbruk, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, ...