Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Konsultbyrån Valet AB

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Vuxna kvinnor och män med alkohol-,drog-,tablett-, eller Sockerberoende.

Geografiskt läge

Centralt i Göteborg

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Första Långgatan 16
SE-413 28 GÖTEBORG

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-