Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Nämndemansgården Göteborg Öppenbehandling

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Vuxna med beroendeproblematik. Vårt behandlingsprogram är utformat så att förändringarna i vardagen ska bli så få som möjligt, både under grundbehandling som under efterbehandling.

Geografiskt läge

centrala Göteborg

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Kungsgatan 12
411 19 GÖTEBORG

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
30 år och uppåt, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Företagshälsovården/Missbruk, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende