Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Psykiatrisk mottagning Centrum-Väst

Verksamhetstyp: Öppenvård

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
411 08 GÖTEBORG

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, Ångestsyndrom, Övriga psykossjukdomar