Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Apelgårdens HVB

Tfn: 0733-226501
Fax: 0457-310 30

Besöksadress: Björkebacksvägen 16, 372 94 Listerby
Föreståndare: Michaela Persson, 0733-226501
Placeringsansv: Michaela Persson, 0733-226501
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 13-20 år. Begynnande missbruk, drogproblematik samt begynnande kriminalitet. Skol-, relationsproblem, sociala problem (psykosociala problem), ADHD (prövas individuellt).

Behandlingsinnehåll: Det övergripande målet är att ge god omvårdnad o behandling med respekt för varje individs integritet och att skapa en individuell sociallisationsprocess för varje ungdom. Miljöterapeutiskt arbete samt POSITIVT konsekvenspedagogiskt förhållningssätt. Viktiga grundstenar är trygghet, social fostran samt familjekontakten. Behandlingen delas in i olika faser från en lägre nivå till en högre, för att successivt klara ett större ansvar inom områdena i social kompetens, ekonomi, tvätt, städning, personlig hygien, passning av tider samt skola/praktik. En individuell anpassning görs i varje ungdoms egen behandlingsplan.

Geografi: Mellan Ronneby och Karlskrona. 12 km till Ronneby, 20 km till Karlskrona, 15 km till Kallinge flygplats.

Huvudman: Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Org nr: 556622-7939

Upptagningsområde: Södra och mellersta Sverige, i mån av plats övriga landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Apelgårdens HVB.

Språk: Engelska, tyska, serbiska, romani, spanska.

Övriga upplysningar: Personalhandledning utifrån ett salutogent förhållningssätt finns.

"Apelgårdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO