HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Apelgården - Villa Fridhem HVB

Tfn: 0733-226501

Besöksadress: Stationsvägen 20, Hallabro
Postadress: Stationsvägen 20, 370 12 HALLABRO
Föreståndare: Michaela Danielsson, 0733-226501
Placeringsansv: Michaela Danielsson, 0733-226501
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar med psykosocial problematik, beroendeproblematik, bristande impulskontroll och/eller bristande självkänsla. Personalen har utbildning i bland annat MI, HAP, CPU-I, PATRIARK och Sara. Vi arbetar mycket med motiverande samtal för ett drogfritt liv samt en fungerande skolgång. Gott samarbete med skolorna i området.

Vi har en psykolog kopplat till boendet som kan genomföra NPF utredningar. Utredning görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik, anknytningsproblematik. Utredningstid 8/10/12 veckor beroende på omfattning.

Behandlingsinnehåll: Villa Fridhem utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande. För att nå resultat av behandlingen ser vi det som mycket viktigt för individen att skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi använder vardagen till en lärosituation, för ungdomarna, i både sociala samspel men även ute i samhället utifrån normer och regler.
Personalen på Villa Fridhem har alla minst 2 år eftergymnasial utbildning. Exempel på utbildningar som personalen har är socialpedagog, behandlingspedagog och KY-psykiatriutbildning. Samtliga som arbetar på Villa Fridhem har utbildning i MI och får regelbunden handledning av extern handledare.
På Villa Fridhem har vi tillgång till sjuksköterska och om det finns behov av drogterapeut, psykolog eller psykiatrisk bedömning så har vi även tillgång till de kompetenserna.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Geografi: Villa Fridhem ligger i det natursköna Hallabro mellan Ronneby och Tingsryd. För långväga placeringar finns flygplatsen ca 20 minuters bilväg bort.

Huvudman: Apelgårdens HVB I Blekinge

Org nr: 556622-7939

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Ramavtal med Skåne, Kronoberg, Halland, Göteborg och ytterligare 118 kommuner

Inskrivningsförfarande: Ansökan om plats görs till verksamhetschef, Sara Selander. Informationsutbyte sker och lämplighetsbedömning görs. Om möjligt görs ett studiebesök innan placering.

Språk: Arabiska, Romani, Polska, Engelska, Albanska, Persiska, Dari, Serbiska och Danska

Övriga upplysningar: Vi ser vinster med att alla ungdomar är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder. På Villa Fridhem kan vi till exempel erbjuda pingis, gymträning, enklare matlagningskurser och måleri. Vi har ett samarbete med närliggande föreningar så våra ungdomar ges möjlighet att testa på deras aktiviteter. Varje vecka har vi aktiviteter i den närbelägna gymnastiksalen som vi har tillgång till samt åker vi till gym i närheten. Vi tränar sociala sammanhang utifrån uppförande och samspel. Varje helg planerar personal utifrån ungdomarnas önskemål en gruppaktivitet. Det kan vara allt från ridning och simning till biobesök.

Tanken Villa Fridhem har är att ungdomarna ska hitta en balans mellan fysisk aktivitet och lugnet i vardagen som består av skola, behandling och aktivitet.

"Apelgården - Villa Fridhem HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO