Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Apelgården - Villa Fridhem HVB

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 10
Besöksadress: Stationsvägen 20, Hallabro
Kommun: Ronneby
Org nr: 556622-7939
Webbplats: http://www.apelgarden.com

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar med psykosocial problematik, beroendeproblematik, bristande impulskontroll och/eller bristande självkänsla. Personalen har utbildning i bland annat MI, HAP, CPU-I, PATRIARK och Sara. Vi arbetar mycket med motiverande samtal för ett drogfritt liv samt en fungerande skolgång. Gott samarbete med skolorna i området.

Vi har en psykolog kopplat till boendet som kan genomföra NPF utredningar. Utredning görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik, anknytningsproblematik. Utredningstid 8/10/12 veckor beroende på omfattning.

Behandlingsinnehåll

Villa Fridhem utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande. För att nå resultat av behandlingen ser vi det som mycket viktigt för individen att skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi använder vardagen till en lärosituation, för ungdomarna, i både sociala samspel men även ute i samhället utifrån normer och regler.
Personalen på Villa Fridhem har alla minst 2 år eftergymnasial utbildning. Exempel på utbildningar som personalen har är socialpedagog, behandlingspedagog och KY-psykiatriutbildning. Samtliga som arbetar på Villa Fridhem har utbildning i MI och får regelbunden handledning av extern handledare.
På Villa Fridhem har vi tillgång till sjuksköterska och om det finns behov av drogterapeut, psykolog eller psykiatrisk bedömning så har vi även tillgång till de kompetenserna.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Geografi

Villa Fridhem ligger i det natursköna Hallabro mellan Ronneby och Tingsryd. För långväga placeringar finns flygplatsen ca 20 minuters bilväg bort.

Huvudman

Apelgårdens HVB I Blekinge

Org nr

556622-7939

Upptagningsområde

Hela Sverige.
Ramavtal med Skåne, Kronoberg, Halland, Göteborg och ytterligare 118 kommuner

Inskrivningsförfarande

Ansökan om plats görs till verksamhetschef, Sara Selander. Informationsutbyte sker och lämplighetsbedömning görs. Om möjligt görs ett studiebesök innan placering.

Språk

Arabiska, Romani, Polska, Engelska, Albanska, Persiska, Dari, Serbiska och Danska

Övriga upplysningar

Vi ser vinster med att alla ungdomar är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder. På Villa Fridhem kan vi till exempel erbjuda pingis, gymträning, enklare matlagningskurser och måleri. Vi har ett samarbete med närliggande föreningar så våra ungdomar ges möjlighet att testa på deras aktiviteter. Varje vecka har vi aktiviteter i den närbelägna gymnastiksalen som vi har tillgång till samt åker vi till gym i närheten. Vi tränar sociala sammanhang utifrån uppförande och samspel. Varje helg planerar personal utifrån ungdomarnas önskemål en gruppaktivitet. Det kan vara allt från ridning och simning till biobesök.

Tanken Villa Fridhem har är att ungdomarna ska hitta en balans mellan fysisk aktivitet och lugnet i vardagen som består av skola, behandling och aktivitet.

Apelgården - Villa Fridhem HVB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0733-226501
E-postadress: sara.selander@apelgarden.com

Föreståndare:
Michaela Danielsson, 0733-226501

Placeringsansvarig:
Michaela Danielsson, 0733-226501

Postadress:
Stationsvägen 20 370 12 HALLABRO

Broschyrer:
Broschyr

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO