Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Apelgården - Villa Fridhem HVB

Tfn: 0731555211
Fax: 0457-31030

Besöksadress: Stationsvägen 20, Hallabro
Postadress: Stationsvägen 20, 370 12 HALLABRO
Föreståndare: Violeth Jansson, 0731555211
Placeringsansv: Violeth Jansson, 0731555211
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar med psykosocial problematik, beroendeproblematik, bristande impulskontroll och/eller bristande självkänsla. Personalen har utbildning i bland annat MI, HAP, CPU-I, PATRIARK och Sara. Vi arbetar mycket med motiverande samtal för ett drogfritt liv samt en fungerande skolgång. Gott samarbete med skolorna i området.

Vi har en psykolog kopplat till boendet som kan genomföra NPF utredningar. Utredning görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik, anknytningsproblematik. Utredningstid 8/10/12 veckor beroende på omfattning.

Behandlingsinnehåll: Villa Fridhem utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande. För att nå resultat av behandlingen ser vi det som mycket viktigt för individen att skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi använder vardagen till en lärosituation, för ungdomarna, i både sociala samspel men även ute i samhället utifrån normer och regler.
Personalen på Villa Fridhem har alla minst 2 år eftergymnasial utbildning. Exempel på utbildningar som personalen har är socialpedagog, behandlingspedagog och KY-psykiatriutbildning. Samtliga som arbetar på Villa Fridhem har utbildning i MI och får regelbunden handledning av extern handledare.
På Villa Fridhem har vi tillgång till sjuksköterska och om det finns behov av drogterapeut, psykolog eller psykiatrisk bedömning så har vi även tillgång till de kompetenserna.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Geografi: Villa Fridhem ligger i det natursköna Hallabro mellan Ronneby och Tingsryd. För långväga placeringar finns flygplatsen ca 20 minuters bilväg bort.

Huvudman: Apelgårdens HVB I Blekinge

Org nr: 556622-7939

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan om plats görs till verksamhetschef, Violeth Jansson. Informationsutbyte sker och lämplighetsbedömning görs. Om möjligt görs ett studiebesök innan placering.

Språk: Arabiska, Romani, Polska, Engelska, Albanska, Persiska, Dari, Serbiska och Danska

Övriga upplysningar: Vi ser vinster med att alla ungdomar är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder. På Villa Fridhem kan vi till exempel erbjuda pingis, gymträning, enklare matlagningskurser och måleri. Vi har ett samarbete med närliggande föreningar så våra ungdomar ges möjlighet att testa på deras aktiviteter. Varje vecka har vi aktiviteter i den närbelägna gymnastiksalen som vi har tillgång till samt åker vi till gym i närheten. Vi tränar sociala sammanhang utifrån uppförande och samspel. Varje helg planerar personal utifrån ungdomarnas önskemål en gruppaktivitet. Det kan vara allt från ridning och simning till biobesök.

Tanken Villa Fridhem har är att ungdomarna ska hitta en balans mellan fysisk aktivitet och lugnet i vardagen som består av skola, behandling och aktivitet.

"Apelgården - Villa Fridhem HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO