Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Maria Care Fridhem AB

Tfn: 070-885 43 63

Besöksadress: Elersväg 6, Karlskrona
Postadress: Karlskrona, 37163 Karlskrona
Föreståndare: Christoffer Cederquist, 0708854363
Placeringsansv: Christoffer Cederquist, 0708854363
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: På HVB Maria Care Fridhem erbjuder vi vård och behandling för pojkar i åldrarna 14-18 år, vi har 10 platser. Det som gör oss unika är att vi behandlar ungdomens trauman i kombination med missbruksbehandling. Stor vikt läggs även med att jobba relationskapande eftersom detta är grunden och ingången till en lyckad behandling.

Vi möter pojkar med begynnande missbruk, psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna har ofta svårigheter i sociala relationer och en icke fungerande skolgång. Vi kartlägger den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde och lägger det till grund för den individuella vårdplan som vi reviderar och följer upp under placeringstiden.

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår.

Behandlingsinnehåll: ”För klienter med beroendeproblematik som vill ha hjälp med att leva ett drogfritt liv”

*Missbruksbehandling och traumabearbetning.
* STM /HAP / MI.
*Dygnet-runt-bemanning
*Utsluss under placeringsperioden
*Eftervård

Geografi: Karlskrona. 5minuter till centrum.

Huvudman: HVB Maria Care AB

Org nr: 559195-5686

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Språk: Dari , Engelska, Tyska,

"HVB Maria Care Fridhem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år