HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Marielund

Tfn: 0765-609344

Besöksadress: Trädgårdsvägen 1 37331, NÄTTRABY
Postadress: Trädgårdsvägen 1, 37331 37331
Föreståndare: Malin Nyberg, 0739091650
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 14 år till och med 19 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik, normbrytande/destruktiva beteenden, relationsproblematik och social isolering.

Behandlingsinnehåll: Boendet på HVB Marielund är litet och familjärt. Det är ljusa och luftiga rum. Det finns förutsättningar för att skapa trygga och bra relationer till ungdomarna. För att skapa trygghet och förutsägbarhet är det viktigt med struktur och rutiner, att ungdomen vet vad och när saker ska göras. Vi arbetar utifrån en välorganiserat veckoprogram med en tydlig och fast ram som anpassa under behandlingens gång. Alla behandlare, föreståndare och terapeut är utbildad i A-CRA och arbetar utifrån A-CRA som är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas Socialstyrelsens riktlinjer.

Vi har tillgång till egen psykolog samt har väldigt bra samarbete med BUP. I verksamheten har vi många evidensbaserade behandlingsmetoder och utbildningar. Se nedan

- A-CRA
- Grundläggande steg 1 utbildning inom psykoterapi
- Återfallsprevention
- Repulse
- MI
- HAP
- Låg affektivt bemötande
- Hästterapi; HVB Marielund har tillgång till hästar för de ungdomar som är intresserade. Hästterapi har bevisats ha en lugnande och ångestdämpande effekt. Att pyssla om, leda och rida dessa
fantastiska djur är ett utmärkt sätt att finna trygghet, uppskattning och närhet, samtidigt som man får frisk luft och motion.

Geografi: HVB Marielund ligger centralt i Nättraby, nära till skola, vårdcentral och mataffär. Det är 5 minuters gångavstånd till busshållplats och ca. 20 minuter med buss till Karlskrona centrum.

Huvudman: HVB Marielund

Org nr: 5590450101

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakten med oss inleds med ett bedömningssamtal, som ligger till grund för en lyckad behandling.
Bedömningen av problemnivå och hjälpbehov ligger till grund för vilken behandlingsinsats vi rekommenderar och ökar möjligheten till ett bra behandlingsresultat.

Ansökan om plats
Efter första kontakten kommer någon från oss och besöker klienten för att bedöma om vi och vår behandling kan vara ett hjälpsamt alternativ. Görs bedömningen att så är fallet bjuds klient, handläggare och eventuella vårdnadshavare in till ett studiebesök vid behandlingshemmet. Är sedan klienten fortsatt intresserad så inleds placeringen i mån av plats.
ber
För frågor om vår behandling eller ansökan ring eller mejla Malin Nyberg 0739091650 (Malin@marielundbehandling.se) eller Bane Berbatovci 0765-609344 (bane@marielundbehandling.se).
.

Språk: Engelska, Albanska,

"HVB Marielund" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO