Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Anamma HVB

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Ungdom kan placeras på Anamma HVB antingen utifrån en bedömning om att det finns ett behov av att ungdomen byter miljö för sin utveckling dvs.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 5058
781 05 BORLÄNGE

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 6.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, PTSD, ...