Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Falu kommun Kombo flyktingboende

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Verksamheten tar emot ensamkommande asylsökande flyktingungdomar och PUT boende, 16-18 år.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Jungfruvägen 155
791 34 FALUN

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
-