HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Russinbackens Behandlingshem

Tfn: 0225-613 10
Fax: 0225-613 12

Besöksadress: Holmgatan 8, Långshyttan
Postadress: Holmgatan 8, 77672 LÅNGSHYTTAN
Föreståndare: Andreas Johansson, 0225-61310
Placeringsansv: Andreas Johansson, 070-240 13 91
Platsantal: 8 + 8 primärplatser, 6 i utsluss/förlängd behandling, 4 i stödboende
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Russinbackens behandlingshem (HVB) ligger två mil från Hedemora i det vackra Dalarna. Vi har 16 behandlingsplatser fördelade på två olika hus och tar emot pojkar/unga män mellan 16-21 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik. Vi har ramavtal med hundratalet kommuner samt Kriminalvården

I Gävle har vi även Druvbacken HVB med 6 platser för klienter som avslutat primärbehandling och behöver förlängd behandling i kombination med sysselsättning (skola/praktik). I Gävle finns också fyra utslusslägenheter med tillstånd för stödboende. Russinbacken har även tillstånd att föreslå familjehem för målgruppen.

Till höger på sidan hittar ni en presentationsvideo av vår verksamhet.

Behandlingsinnehåll: 12-stegsbehandling med inslag av KBT samt kriminalitetsprogram. Möjlighet till utredningar tillsammans med samarbetspartner. Dagliga behandlingsgrupper samt möten i huset. Arbetsuppgifter med redovisning. Möten i olika självhjälpsgrupper minst två gånger per vecka. Daglig fysisk aktivitet. Individuella behandlingsplaner, kontaktperson. Efter avslutad primär finns flera alternativ, växelvård hem, förläng behandling i Gävle, stödboende i Gävle eller familjehem. Kontinuerliga anhörigdagar (anhörigbehandling), möjlighet finns till familjestöd.

Geografi: Långshyttan två mil utanför Hedemora i det vackra Dalarna.

Huvudman: Russinbacken AB

Org nr: 556726-5599

Upptagningsområde: Hela landet. Ramavtal finns med över 100 kommuner.

Inskrivningsförfarande: Direkt till hemmet.

Övriga upplysningar: Vi gör regelbundna aktiviteter/utflyter med våra klienter. Exempel på sådana är: fjällvandring, fiskeresa, skidåkning, äventyrsbad, Cosmonova, konserter, Gekås Ullared med mera.

"Russinbackens Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
12-stegsprogram
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO