HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Nyckeln

Tfn: 0250-173 90
Fax: 0250-177 86

Besöksadress: Tennisvägen 3, Mora
Postadress: Box 111, SE-792 32 MORA
Föreståndare: Johan Krumlinde, 070-537 59 85
Placeringsansv: Johan Krumlinde, 070-537 59 85
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi vänder oss till tjejer/kvinnor i åldern 16-24 år, med psykiska och/eller psykosociala problem. Majoriteten av klienterna har något slags självskadebeteende. Exempel på problematik hos tjejerna kan vara självdestruktivitet, ångest-, tvångssyndom, förstämningsyndrom eller beteendestörning. Klienterna kan även ha diagnoser inom det neuropsykiatriska området. Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.

Behandlingshemmet har det tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet enligt Socialtjänslagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) och enligt Hälso och sjukvårdslagen (HSL).

Geografi: Ca 1 kilometer ifrån Mora centrum.

Huvudman: Siljansnyckeln AB

"Behandlingshemmet Nyckeln" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO