HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Joel Andersson

Tfn: 0706597777

Besöksadress: Barkgatan 10, Mora
Postadress: Box 111, SE-792 22 Mora
Föreståndare: Ann-Sofie Stenmark, 070-250 14 90
Placeringsansv: Joel Andersson, 0706597777
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Orion tar emot Killar mellan 12 och 20 år med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med en socialt dysfunktionell situation. Det finns möjlighet till både utredning och behandling.

Behandlingsinnehåll: Vi bjuder vi på ett varmt bemötande och har individen i fokus. Orion har funnits sedan 1999 och har samlat mycket kunskap och erfarenheter av neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar utifrån att vara bra vuxna och skapa bra relationer med ungdomarna. Individuellt anpassat schema med ett holistiskt synsätt där alla insatser syftar till att vara som bra som det går. Det gäller bland annat skolgång, fritidssysselsättning, relationer och ungdomens mående. På Orion har vi personal dygnet runt. Vi arbetar för ett hållbart behandlingsresultat där klienten stärker sina förmågor och får med sig nya färdigheter.

● Strukturerat veckoschema
● Utredning
● Kontaktsamtal
● Friskvård
● Tillgång till Psykolog/psykoterapeut
● Tillgång till Arbetsterapeut
● Tillgång till logoped
● Tillgång till läkare/psykiatriker
● Sjuksköterska
● Socionom
● Behandlingsassistenter

Hör gärna av er om ni har frågor eller vill boka in ett studiebesök.
Varma hälsningar
Ann-Sofie Stenmark med personal
Föreståndare Ann-Sofie Stenmark: 070-250 14 90
www.orionorsa.com

Geografi: I utkanten av centralorten.

Huvudman: Hjorten i Mora AB

Org nr: 556591-1681

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns.

"Joel Andersson" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO