Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Sunda HVB

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor och pojkar från 15 år till och med 19 år som uppvisar ett normbrytande beteende, där risk kan föreligga för att utveckla ett missbruk och/eller ett kriminellt beteende.

Geografiskt läge

Verksamheten ligger i Mora, i hjärtat av Dalarna.

Övriga upplysningar

Vi bygger vårt personalteam utifrån olika kompetenser, för att bredare kunna möta den unges, familjens och nätverkets behov. Vi som jobbar inom Sunda HVB är utbildad lärare, socionom, arbetsterapeut och behandlingspedagog.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Vasagatan 13
792 32 Mora

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom