HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Orion Utredning och Behandling

Tfn: 070-659 77 77

Besöksadress: Barkgatan 10, Orsa
Postadress: Hjorten i Mora AB, tranbärsstigen 14, 79252 Mora
Föreståndare: Rånhi Ak, 070-659 77 77
Placeringsansv: Rånhi Ak, 070-659 77 77
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Orion tar emot killar mellan 12 och 20 år med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med en socialt dysfunktionell situation. Det finns möjlighet till både utredning och behandling.

Behandlingsinnehåll: Vi bjuder vi på ett varmt bemötande och har individen i fokus. Orion har funnits sedan 1999 och har samlat mycket kunskap och erfarenheter av neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar utifrån att vara bra vuxna och skapa bra relationer med ungdomarna. Individuellt anpassat schema med ett holistiskt synsätt där alla insatser syftar till att vara som bra som det går. Det gäller bland annat skolgång, fritidssysselsättning, relationer och ungdomens mående. På Orion har vi personal dygnet runt. Vi arbetar för ett hållbart behandlingsresultat där klienten stärker sina förmågor och får med sig nya färdigheter.

Behandlingsmetoder-

Lågaffektivt bemötande
ART
Re-pulse
A-cra
Kriminalitet som livsstil
MI

● Strukturerat veckoschema
● Utredning
● Kontaktsamtal
● Friskvård
● Tillgång till psykolog/psykoterapeut
● Tillgång till arbetsterapeut
● Tillgång till logoped
● Tillgång till läkare/psykiatriker
● Sjuksköterska
● Socionom
● Behandlingsassistenter

Hör gärna av er om ni har frågor eller vill boka in ett studiebesök.
Varma hälsningar
Rånhi Ak
www.orionorsa.com

Geografi: I utkanten av centralorten.

Huvudman: Hjorten i Mora AB

Org nr: 556591-1681

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska
Kurdiska
Turkiska
Arabiska
Albanska

Övriga upplysningar: Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns.

"Orion Utredning och Behandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO