Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Sjögården - utredningshem för ungdomar

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Sjögården tar emot ungdomar 13-17 år med en egen beteendeproblematik som IVO benämner "barn och unga som vistas i olämpliga miljöer", dvs.

Geografiskt läge

Svärdsjö, Falun, Dalarna

Övriga upplysningar

Vi har möjlighet att vara behjälpliga med transport vid brådskande placering.
Vi har en särskild anhörigdel i direkt anslutning till HVB-hemmet.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Höganäsgården 1
79023 SVÄRDSJÖ

Sökkategorier

Lagrum
LVU

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Fobier, Missbruk, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik, Utåtagerande beteende, Ångestsyndrom