Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sjögården - utredningshem för ungdomar

Tfn: 023-6660790
Fax: 023-910 04

Besöksadress: Höganäsgården 1, Svärdsjö
Postadress: Höganäsgården 1, 79023 SVÄRDSJÖ
Föreståndare: Malin Gnospelius, 023-6660771
Placeringsansv: Malin Gnospelius, 0760250225
Platsantal: 8


Målgrupp: Sjögården tar emot ungdomar 13-17 år med en egen beteendeproblematik som IVO benämner "barn och unga som vistas i olämpliga miljöer", dvs. ungdomar som har skolsvårigheter, skolkar, rymmer hemifrån, vistas i olämpliga miljöer, använder alkohol och droger, är inblandad i kriminalitet etc. Ungdomens nätverk erbjuds möjlighet att bo tillsammans med ungdomen under placeringstiden och inkluderas i utrednings- och behandlingsarbetet.

Behandlingsinnehåll: Sjögårdens vision är att fler ungdomar ska få möjlighet att växa upp i sitt befintliga nätverk, med sina föräldrar eller andra viktiga vuxna som finns kvar för ungdomen senare i livet. För att uppnå visionen arbetar vi tillsammans med ungdomen och nätverket för att hitta hållbara lösningar för att ungdomen ska vara trygg, må bra och ha en fungerande vardag efter tiden på Sjögården. Vi kartlägger ungdomens behov men också familjen/nätverkets förutsättningar utifrån Signs of Safetys grundfrågor:
• Vad är vi oroliga för? – framtida risk om ingen förändring sker
• Vad fungerar bra? – styrkor, skydd/säkerhet
• Vad behöver hända? – säkerhetsmål
• Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål, hur oroliga är vi på en skala mellan 0 och 10?

Ungdomens nätverk erbjuds möjlighet att bo med ungdomen under placeringstiden och inkluderas i utrednings- /behandlingsarbetet. Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning genom extern utförare i kombination med vår egen utredning enligt särskild förfrågan.

Geografi: Svärdsjö, Falun, Dalarna

Huvudman: Landa HVB AB

Org nr: 559014-8002

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågan
Lämplighetsbedömning
(Studiebesök/nätverksmöte)
Inskrivningsmöte

Språk: Engelska, arabiska, persiska, somaliska, kurdiska, dari, pashto

Övriga upplysningar: Vi har möjlighet att vara behjälpliga med transport vid brådskande placering.
Vi har en särskild anhörigdel i direkt anslutning till HVB-hemmet. Boende och mat för en nätverksperson är inkluderat i vårdavgiften, övriga nätverkspersoner erbjuds kostnadsfritt boende i mån av plats.

"Sjögården - utredningshem för ungdomar" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO