HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Strandgården - utredningshem för familjer

Tfn: Växel 023-666 07 70
Fax: 023-910 04

Besöksadress: Strand 61, Vika Strand, Falun
Postadress: Strand 61, 79192 FALUN
Föreståndare: Malin Gnospelius, 023-666 07 71
Placeringsansv: Malin Gnospelius, 076-025 0225
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Strandgården tar emot gravida kvinnor och föräldrar med barn 0-16 år för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt BBIC och Signs of Safety. Vi erbjuder olika boendeformer, familjerum i huvudbyggnaden (Herrgården) eller boende i lägenhet i angränsande byggnad (Logen), beroende på familjesammansättning och socialtjänstens uppdrag. Vi har möjlighet att ta emot uppdrag av skiftande karaktär, det centrala för vårt arbete är socialtjänstens oro för familjens barn.

Behandlingsinnehåll: Strandgårdens vision är att fler barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden i sitt naturliga nätverk som finns kvar under barnets uppväxt. Den placerade familjens behov av vård och stöd utreds i enlighet med socialtjänstens vårdplan/uppdragsbeskrivning, BBIC och Signs of Safety med fokus på:

1. Barnets behov av omsorg och säkerhet (oro – styrkor, skydd)
2. Förälderns omsorgsförmåga (oro – styrkor, skydd)
3. Familjens nätverk (förekomst av trygga/stödjande personer, resurser, skydd)

Utredningen utgår från fyra centrala frågeställningar:
• Vad är vi oroliga för – framtida risk om ingen förändring sker
• Vad fungerar bra – styrkor, skydd
• Vad behöver hända – säkerhetsmål
• Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål

Utredningstiden är 8 veckor, med möjlighet till förlängd (fördjupad) utredning utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens behov. Behandlingsuppdrag och säkerhetsplaneringsuppdrag planeras i samråd med familjen och socialtjänsten. Vårt arbete utgår från det föräldrarna redan gör bra i sitt föräldraskap och det som är undantag till socialtjänstens oro, eftersom vi tänker att det är det föräldrarna ska göra MER av för att barnen ska vara trygga och få det de behöver i vardagen. Om det händer något som gör oss oroade eller bekymrade så pratar vi om det också för att tillsammans med föräldrarna fundera över hur de som föräldrar kan göra annorlunda nästa gång en liknande situation uppstår och vilka personer de kan ta stöd av. Vi vill (om möjligt) inkludera familjens nätverk i arbetet på Strandgården eftersom vi tänker att nätverket är de som känner familjen bäst och som finns kvar för familjen och kan vara ett stöd efter tiden på Strandgården och under barnets hela uppväxt.

Geografi: Strandgården är naturskönt beläget vid Vikasjön, Vika Strand, ca två mil utanför Falun. Vi har goda förbindelser med tåg till Falun C eller Borlänge C samt flyg till Dala Airport.

Huvudman: Landa HVB AB

Org nr: 559014-8002

Upptagningsområde: Vi tar emot familjer från hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning planeras i samråd med familjen och socialtjänsten utifrån familjens och socialtjänstens önskemål. Vi erbjuder möjlighet till studiebesök och förberedelsemöte. Förberedelsemöte och inskrivningsmöte kan ske på Strandgården alternativt hos socialtjänsten. Vid kan även vara socialtjänsten behjälplig med transport till hemmet.

Språk: Engelska, persiska, arabiska, pashto, dari, kurdiska, somaliska

Övriga upplysningar: Nätverksarbete ingår som en naturlig del i vårt arbete och är inkluderat i vårdavgiften. Vi erbjuder familjemedlemmar och släktingar möjlighet att komma på besök och umgänge förutsatt att det bedöms lämpligt och inte inverkar negativt på vårt utrednings- och behandlingsarbete.

"Strandgården - utredningshem för familjer" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
LVU