Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Svedbacka HVB-hem

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-19 år, med missbruksproblematik, kriminellt beteende som utöver detta kan ha beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende.

Geografiskt läge

Svedbacka är ett litet familjärt HVB-hem beläget naturskönt i norra Hälsingland. Atmosfären på boendet är varm och välkomnande, här finns ett stort hjärta och bred kompetens.

Övriga upplysningar

Vår personal har hög kulturkompetens och är vana att arbeta med individer med olika kulturell bakgrund.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 296
824 26 Hudiksvall

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning, Fobier, Narkotikaberoende, Psykosocial problematik, Spelmissbruk