Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Svedbacka HVB-hem

Tfn: 0652-19060
Fax: 0652-19061

Besöksadress: Svedja 14, 820 75 Harmånger
Postadress: Box 296, 824 26 Hudiksvall
Föreståndare: Eisa Ali Awad Eltowm, 073-618 3694
Placeringsansv: Peter Genberg, 073-0936310
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar från och med 15 år till och med 19 år med missbruk och kriminalitet som utöver detta kan ha beteendeproblematik i form av aggressivitet beteende.

Behandlingsinnehåll: Om Svedbacka HVB-hem
Vi erbjuder evidensbaserad behandling grundad på senaste forskning. Genom respektfullt och professionellt bemötande vägleder vi individen till ett självständigt liv.

Vi behandlar följande problematik: Avgiftning, psykosociala problem, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende och trauma. Vi utför vid behov utredningar och kartläggning.

Våra resurser i verksamheten är följande: psykologer, socionomer, terapeuter, KBT-terapeut, behandlingspedagog, drogterapeut, integrationskonsulter, lärare och specialpedagoger.

Vi lägger stor vikt vid anknytning och hur människor tändes och motiveras till förändring. Med en trivsam och familjär miljö ger vi optimala förutsättningar för att nå målen med behandlingsarbetet. Vi skapar möten och samtal framför brasan, eller i soffan med levande ljus i respekt och med människans potential och olikheter i fokus.

Vi hjälper individer som av olika skäl som behöver förändring i sin livssituation. Vi arbetar strategiskt och målinriktat för att stärka självförtroendet, höja självkänslan och skapa en ny självbild där individens livskvalitet höjs och resultatet blir en förbättrad funktionalitet i samhället.

Vi arbetar aktivt med integrering och inkludering i samhället och använder händelser från vardagen för att utveckla konsekvenstänkande, social färdighetsträning, sugessiv exponering och ångesthantering. Vi vill även skapa större kunskap om beroendet och andra funktioner i hjärnan.

Vi tror att intressen, hobbys, god näringsrik mat och sund träning ger den avkoppling och uppladdning som behövs för att klara av vardagen.

Vi har kopplingar till föreningar som aktivt arbetar med inkludering, förebyggande, integration och utanförskap. Vår målsättning efter behandling är att individen självständigt skall ha en fungerande sysselsättning, stimulerande fritid samt ett funktionellt nätverk. Vi har god kontakt med ett stort antal företag och organisationer gällande praktikplatser, yrkesutbildning och arbete.

Vi är aktiva i olika internationella organisationer med inriktning på socialt arbete. Vi har avtal redan upprättade med Marocko gällande socialt arbete, kultur, affärsrelaterat samarbete samt utbilning. Vi samverkar bl.a med vår föreståndares organisation ”Socionomer utan gränser”.

Vi strävar efter att följa ungdomarna in i den nya/gamla miljön via yrkesutbildningar, boende och kontakt med familj och nätverk i hemlandet.

Geografi: Svedbacka är ett litet familjärt HVB-hem beläget naturskönt i norra Hälsingland. Atmosfären på boendet är varm och välkomnande, här finns ett stort hjärta och bred kompetens. Närhet till naturen ger möjlighet till fritidsaktiviteter både sommar (Havsbad) som vinter (Skidbackar).

Huvudman: Mitt Eget Hem AB

Org nr: 556903-2120

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: För platsförfrågan ring: 073-093 6310

Språk: Svenska, Engelska, Tyska, Polska, Farsi, Dari och Arabiska

Övriga upplysningar: Vår personal har hög kulturkompetens och är vana att arbeta med individer med olika kulturell bakgrund.

"Svedbacka HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO