Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Älgeredskollektivet

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Målgrupp: Pojkar, 13-18 år, gällande ensamkommande flyktingbarn utan behandling.
HVB -, SoL/LVU.

Geografiskt läge

Älgeredskollektivet ligger i byn Älgered i Nordanstigs kommun, 35 mil norr om Stockholm och 6 mil söder om Sundsvall.

I Hudiksvall finns både järnvägs- och busstation.

Övriga upplysningar

Älgeredskollektivet - ett alternativ mellan institution och familjehem. En verksamhet med ett professionellt förhållningssätt utifrån målgruppen, yngre ensamkommande flyktingbarn.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Älgered 408
SE-820 70 BERGSJÖ

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik, Ångestsyndrom