HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bergbo HVB Utrednings och behandlingshem

Mobil: 070-799 23 99
Tfn: 070-6369309

Besöksadress: Källvägen 3, Bollnäs
Postadress: Odengatan 12a, 821 43 BOLLNÄS
Föreståndare: Monica.Nilsson, 070-7992399
Platsantal: 5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn/ungdomar 10-16 år,med relationsstörningar, utsatthet, övergrepp, anknytningsstörning, utvecklingsrelaterade och/eller neurologiskt relaterade svårigheter, ätstörningar samt unga som varit utsatta för övergrepp eller på annat sätt lever i en utsatt situation. Paniksyndrom PDA, tvång OCD, generell ångest, GAD, fobiska tillstånd. Egentlig depression.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med Psykodynamiska och Relationella aspekter av möten med ungdomar med anknytning i fokus. Vi arbetar också med kognitiva behandlingsmetoder då diagnosöverskridande, Unified Protocol där behandlingen tar sikte på förmågan att hantera affekter i de olika tillstånden.
Allt behandlingsarbete leds och utvecklas av legitimerad psykoterapeut.

Vi arbetar med familjen/familj hemmet dit barnet/den unge ska flytta. Under ledning av Leg Psykolog/leg Psykoterapeut utbildas föräldrar /fosterföräldrar under placerings tiden, för att föreningen vuxen /barn emellan ska bli så optimal som möjligt. Efter ut flytt finns möjlighet till fortsatt handledning av familje- terapeut från behandlings hemmet under ledning av Leg psykolog/leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi.

Geografi: Bollnäs ligger ca 27 mil norr om Stockholm och har bra förbindelser med Tåg (X2000) från Stockholm eller norrifrån Östersund, samt buss och bil.

Behandlingshemmet ligger 15 minuters promenad från Bollnäs tågstation och har närhet till såväl småstad som natur och fritidssysselsättningar.

Huvudman: N&N Psykologi AB

Org nr: 556523-8770

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Bergbo HVB. Antingen på telefon: 0278-19230. Mb: 070-6369309 eller på e-mail: info@bergbo.se.

Språk: Engelska och Tyska.

Övriga upplysningar: Har egen Leg psykolog, leg psykoterapeut/KBT psykoterapeut. Leg läkare samt leg distriktssjuksköterska.
Övrig personal är utbildade behandlings pedagoger.

har egen öppenvårdsmottagning i centrala Bollnäs som erbjuder psykoterapi för barn, unga och vuxna.

Handledning sker med handledarutbildad/auktoriserad handledare.
Stor erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes, och barn som neurologiska diagnoser, Autism, Asberger, ADHD etc.

"Bergbo HVB Utrednings och behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ACT
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO