Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Hudiksvalls kommun Västerbo

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Anvisningsboende för ensamkommande asylsökande barn.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
820 65 Forsa

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
-