Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

INCOLA - Grönåshemmet

Tfn: 0651-470 20
Fax: 0651-30 05 07

Besöksadress: Västra Grönåsvägen 32, Järvsö
Postadress: 820 40 Järvsö
Föreståndare: Tove Sjöberg, 070-3467740
Placeringsansv: Magnus Träff, 070-3339016
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Incola AB´s ungdomshem Grönåshemmet, beläget i Järvsö Hälsingland, är hem för vård och boende för ungdomar i åldern 13-18 år. Vi har 7 platser och tar emot behandlingsplaceringar såsom Neuropsykiatriska diagnoser, begynnande missbruk och/eller kriminalitet samt psykosocial problematik. Behandlingen bygger på medlevarskap och baseras på lösningsfokuserad och strukturerad vardag. I den lösningsinriktade arbetsmodellen försöker vi tänka på ett annorlunda sätt. Vi fokuserar mer på själva lösningen än på problemet i sig. Vi upplever att det är mer effektivt, respektfullt och ändamålsenligt att hålla någon ansvarig för en lösning istället för att hålla någon ansvarig för ett problem.

Vi bidrar till socialtjänstens utredningar med skriftliga utlåtanden, screening via ADDIS ung och vid behov görs utredningar av psykolog. En noggrann behandlingsplanering görs tillsammans med den placerande socialsekreteraren. Under vistelsen hos oss ingår allt ungdomen kan tänkas behöva i dygnskostnaden.

Personalen från Grönåshemmet deltager aktivt på möten och uppföljningar med placerande socialtjänst.
Behandlingsgruppen består av Socionomer, behandlingspedagoger, familjeterapeut steg 1 och konsulterad leg. psykolog.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Med detta som grund erbjuds en individuell behandlingsmetod beroende på ursprungsproblematik. Vi arbetar med stödjande under-processer/arbetssätt såsom ART, KBT gruppterapi med tema, DBT, individuella terapisamtal samt tillhandahåller systemteoretisk familjeterapi. Behandlingshemmet tillhandahåller certifierade HAP-terapeuter samt utredningar via ADDIS ung. Vid läkemedelsbehandling arbetar vi med delegering från allmänsjukvården eller BUP till våra anställda undersköterskor. Personalen förvarar ungdomarnas mediciner och delar ut vid de tidpunkter läkaren föreskrivit.

Behandlingshemmet tillhandahåller även terapi med djur och då i synnerhet hästar. Att använda sig av flera hundra kilo häst för ömtåliga personer med smärta, stress och ångest är kanske inte det första man tänker på som behandlingsmetod. Men så kallad hästunderstödd terapi visar att samspelet människa och djur kan påverka både kropp och själ. Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

Samlingsbegreppet hästunderstödd terapi är när hästen och ridningen är en del i behandlingen men att målet med behandlingen är något annat än att lära sig rida och hantera hästar.
Att använda hästar och ridning görs såväl inom socialt- och pedagogiskt arbete. Inom vården har behandlingsmetoden framförallt utnyttjats inom habilitering, neurologi och psykiatri. Man har i en studie sett att patienter med psykiatriska diagnoser som schizofreni och personlighetsstörningar, beskrivit att de funnit en icke-dömande vän i hästen. Den terapeutiska ridningen gav antidepressiva effekter, bättre sömn, ökad självtillit och självkänsla. Man började också delta mer aktivt i sociala sammanhang.

Geografi: Mellan Sverige

Huvudman: Incola AB

Org nr: 556672-7243

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direkt till hemmet

Språk: engelska, spanska, franska, tyska, arabiska,persiska och kurdiska

Övriga upplysningar: Föräldrasamverkan
Där det är möjligt är samverkan mellan ungdomarnas föräldrar och personalen en förutsättning i förändringsarbetet på behandlingshemmet . Föräldrar och andra närstående bör delta och samverka i ungdomarnas förändringsarbete om uppdragsgivaren finner det lämpligt. När föräldrarna medverkar i behandlingen kan de med egna ögon se exakt hur den fungerar och hur ungdomen beter sig i olika situationer. Vi tillsammans får möjlighet att stämma av vad de tycker är viktigt att ungdomen fokuserar på att förändra men också vilka förändringar som behövs göras i hemmet för att skapa en förändring. Incola AB tillhandahåller om så behövs familjeterapeut som tillsammans familjen skapar en miljö som är gynnsam för alla berörda.

Föräldrar bor och äter gratis på behandlingshemmet och vi står även för transport från hemkommunen. Föräldrarna erbjuds därmed mer inblick, kunskap och information om behandlingshemmet och dess verksamhet för att få möjlighet att vidga sin förståelse för behandlarna och deras arbetsvillkor.

Efter avslutad behandling på HVB-hemmet tillhandahåller Incola AB utsluss till eget boende. Syftet är att träna inför ett eget boende med stöd av personal utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt. Förfarandet när vi slussar den unge hem eller till eget boende delas in i tre olika faser, 1) planering innan utsluss, 2) successiv övergång i utsluss 3) Stöd i eget boende/utslussboende.

"INCOLA - Grönåshemmet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO