HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kungsgårdens ungdomscenter

Tfn: 0290 – 370 22

Postadress: Herrgårdsvägen 4, SE-812 40 KUNGSGÅRDEN

Målgrupp: Pojkar/män i åldrarna från och med 16-21 år med begynnande missbruk, antisociala beteenden och kriminalitet.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar