HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Murars Gård HVB utredning och behandling

Tfn: 073-313 61 78

Föreståndare: Hans Gunnarsson
Placeringsansv: Hans Gunnarsson, Katarina Boltegård, Cecilia Kolsmyr, 073-313 61 78
Platsantal: 14+5+5
Lagrum: LVM, LVU, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Murars Gård HVB utredning och behandling är en specifik föräldra- barn verksamhet, verksamheten startade 1994 och har funnits i samma ägo sedan dess. Målgruppen är föräldrar med barn 0-16 år, gravida vuxna/tonåringar i socialt utsatta situationer samt skydd och stöd då det förekommit våld i nära relation/hedersrelaterat våld.

Behandlingsinnehåll: Murars Gård övergripande mål är att i en hemtrevlig och trygg miljö ge barn och deras föräldrar möjlighet att ta till sig en fungerande vardagsstruktur. Att stödja föräldrar till att bli medvetna om sina styrkor och det som ytterligare behöver stärkas och förändras för att barnen ska må bra och vara trygga när de lämnar Murars Gård.

Murars Gård arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag, vi erbjuder, utredningar och observationer gällande föräldraförmåga samt föräldrastöd och föräldrautbildning. Vi utreder och kartlägger föräldraförmåga och barns behov utifrån BBIC och Signs of Safety. Vi ställer oss positiva till att medverka i nätverkskontakter och umgängesplanering. Utslussningsboende finns i nära anslutning till verksamheten. Utslussning till hemkommunen sker i samverkan med placerande handläggare.

Vi som arbetar på Murars Gård är socionomer, förskolelärare och behandlingspedagoger, vi har också kompetens i form av alkohol- och drogterapeuter även om vi inte arbetar direkt i missbruksbehandling. Murars Gård besitter mycket god kompetens beträffande barn och föräldrar med särskilda behov, dels inom verksamheten och dels genom extern psykolog/barnpsykolog. Murars Gård har socionom/spetskompetens med inriktning mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vi kan på uppdrag göra utredningar och riskbedömningar enligt FREDA och PATRIARK. Vi erbjuder strukturerat och bearbetande samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt. Alla barn ges möjlighet att utifrån sin ålder och mognad berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld.

Vi har dygnet-runt bemanning med sovande jour, samt en person med beredskap i hemmet.
Beredskap med en person ur ledningsgruppen, 24 timmar per dygn.

Verksamheten deltar årligen i SSIL´s kvalitetsindex där vi uppnår höga/mycket höga poäng och kontinuerligt ligger poängmässigt över medel bland deltagande verksamheter.

Geografi: Mellansverige. Mycket goda kommunikationer med tåg/buss/bil

Huvudman: Murars Gård Aktiv Rehab AB

Org nr: 556451-1169

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Murars Gård.

Språk: Engelska

"Murars Gård HVB utredning och behandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO