Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Framtiden

Tfn: 070-490 96 42

Besöksadress: Grönsinkavägen 113, Österfärnebo
Postadress: 811 98 Österfärnebo
Föreståndare: Maryam Kristiansen, 070-490 96 42
Placeringsansv: Maryam Kristiansen, 070-490 96 42
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Placeringar enligt SoL och LVU.

Pojkar mellan 14–18 år som vistats i olämpliga miljöer.
Pojkar med problematik inom aggressivt/utåtagerande beteende.
Pojkar med begynnande kriminalitet.
Pojkar med begynnande drog- och/eller alkoholproblematik.
Pojkar med psykosocial problematik.
Pojkar med en uppväxt där våld och hot i hemmet förekommer/förekommit.

Behandlingsinnehåll: HVB Framtiden - Ett behandlingshem med idrott och hälsa i fokus.

- Vi har över 20 års erfarenhet av ungdomsvård och ett unikt sätt att arbeta med målgruppen.
- Ungdomarna motiveras till engagemang samt delaktighet i sin egen behandling genom att följa specifika steg och strategier, något vi sett ge mycket positiva resultat.
- Vår erfarenhet visar goda resultat av att implementera idrott och hälsa för att minska destruktiva beteendemönster.
- Vi jobbar enligt TROR-principen: Tydliga ramar, omtanke och respekt.

Verksamheten använder sig av evidensbaserade behandlingsinsatser:

Träning och hälsa - En del av behandlingen.
ART - Aggression Replacement Training.
MI - Motivational interviewing (Motiverande samtal).
ÅP - Återfallsprevention.
Miljöterapi/ ADL.
Teckenekonomi.
Individuellt anpassad skolgång och (eller) praktik.
Psykologutredningar.
Eftervårdsuppföljning.

Behandlingen är indelad i tre faser. Detta gör framstegen tydligare för ungdomen och ger också en mer lättöverskådlig målbild. När ungdomen har genomfört samt uppfyllt samtliga kriterier i respektive fas flyttas han vidare till nästa. Behandlingen är baserad på 4 månader per fas (12 månader totalt) men individuell utveckling, omfattning av vårdplan och genomförandeplan är några av faktorerna som avgör hur lång tid den unge befinner sig i varje fas.

Idrott och hälsa har en central roll hos oss på HVB Framtiden. Vi har sett mycket goda resultat av att implementera idrott och hälsa för att minska destruktiva beteendemönster.
Vi tillämpar, som en primär del av ungdomarnas behandling, individuellt anpassad träning och idrott.
Ungdomarna tränar regelbundet och får också lära sig fördelarna med att äta en sund, närproducerad och varierad kost.

Kampsport är den idrott vi fokuserar på i första hand då den både innefattar mental träning såväl som fysisk (verksamheten har en egen kampsportsstudio i anslutning till boendet). Vi motiverar dock ungdomarna att prova på en mängd olika idrotter, till exempel fotboll, friidrott, tennis, innebandy, med flera. Grundtanken är att ungdomen ska hitta något (eller fortsätta med/ ta upp tidigare utövad idrott) han vill fortsätta att aktivera sig med även tiden efter sin behandling hos oss.


Vi utbildar ungdomarna i ett behandlingsprogram som kallas ART (aggression replacement training). Detta program pågår under hela behandlingen.
I ART tränar ungdomarna på sina sociala färdigheter, sin moraliska kompass samt att de får lära sig hantera och kontrollera sin aggressivitet och sina känslor.

Vi som driver HVB Framtiden har tillsammans med vår personal över 20 års erfarenhet av ungdomsvård, både från HVB-verksamheter och från Statens institutionsstyrelse (SiS).
Vårt team består bland annat av socionomer, psykologer, behandlingspedagoger, MI-coacher och behandlingsassistenter.
Vi har mer än 30 års erfarenhet av idrott och hälsa med professionell kompetens inom naprapati, kiropraktik, hälsovetenskap, personlig träning samt utbildade kampsportinstruktörer.

För mer information: Klicka vidare till hvbframtiden.se eller ring/maila så berättar vi mer om vår verksamhet.

Geografi: Österfärnebo, ca fyra mil söder om Sandviken. Tillhör Sandvikens kommun. Gävleborgs län.

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Syftet med rutinen är att säkerställa mottagningen av nyinskrivna barn/unga. Dvs. att ungdomen får nödvändig information om sina rättigheter men också om sina skyldigheter, samt ett bra mottagande som leder till en god start på inskrivningen och den kommande behandlingen.
Föreståndaren ansvarar för att inskrivning och mottagning sker enligt denna rutin.

Språk: Svenska
Engelska
Persiska
Farsi
Dari

"HVB Framtiden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO