HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Framtiden - Idrott och hälsa i fokus

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)

Målgrupp: Placeringar enligt SoL och LVU.

Geografiskt läge: Österfärnebo, ca fyra mil söder om Sandviken. Tillhör Sandvikens kommun. Gävleborgs län.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år