Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Amicus (Ligero,Futura,Ubuntu)

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Boende för ensamkommande flyktingbarn 14-17 år, 18-21 år om beslut om placering fattas innan ungdomen fyller 18 år. Salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt och miljöterapeutiskt arbete.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
826 80 Söderhamn

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Pojkar och flickor, Transitboende

Sjukdomar och Besvär
-