Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Huvudgården AB

Tfn: 079-0790706

Besöksadress: Gotland
Postadress: Skeppsbron 14, 621 57 Visby
Föreståndare: Maria Törnqvist, 079-0790706
Placeringsansv: Maria Törnqvist, 079-0790706
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Huvudgården är ett hem för vård och boende för ungdomar i åldern 15-20 år. Vi tar emot behandlingsplaceringar, utredningsplaceringar (Neuropsykiatriska diagnoser, missbruk och kriminalitet) samt akutplaceringar. Behandlingen bygger på medlevarskap och baseras på kognitiv och strukturerad vardag med fysisk träning och vardagliga sysslor.

Behandlingsinnehåll: Vi vill att ungdomarna som placeras hos oss får en bra, behandlande och minnesvärd tid. De skall trivas här under sin placering, detta ser vi som en förutsättning för att ett gott behandlingsresultat skall kunna uppnås. De skall lära sig att våga lita på och känna trygghet till personalen som arbetar här. Detta skapar vi genom att ungdomen känner sig delaktig och
engagerad i sin behandlingstid.

Grunden för behandlingen är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som bedrivs individuellt, i grupp och som pedagogik i vardagen.

Geografi: Visby

"HVB Huvudgården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ACT
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO