Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

HVB Huvudgården AB

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Vi vänder oss till pojkar i åldrarna 15 - 20 år med antisocialt beteende, som har en missbruks- och till viss de även l kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Vi kan även erbjuda olika former av psykologutredningar.

Geografiskt läge

HVB Huvudgården ligger i Garda socken, en liten by, ca. 5 mil sydost om Visby. Till Visby tar man sig med färja från Oskarsham eller Nynäshamn samt med flyg från olika orter i landet.

Övriga upplysningar

Referenser:
Socialsekreterare Åsa Liljestrand, Socialförvaltningen Enhet 18 - 24, Lunds kommun, tel. 046-359 59 34.
Placeringssamordnare Mathias Svenning, Landskrona Stad, tel. 073-347 36 66.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Skeppsbron 14
621 57 Visby

Sökkategorier

Lagrum
LVM, LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik