HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Friab Slättelynga gård

Tfn: 0739-881488

Postadress: La cours gata 4, 25231 Helsingborg, Slättelynga Lyngstuen 112, 305 77 Getinge

Målgrupp: Slättelynga gårds målgrupp är pojkar 14-18 år inom autismsliknande tillstånd, moderat och lidrig intellektuell funktionsnedsättning och eller AHDH, ADD och OCD.

Geografiskt läge: Slättelynga gård ligger lantligt beläget mellan Halmstad och Falkenberg i mycket vackra lokaler i en rofylld omgivning med närhet till tåg, bussar, flyg samt skolor, sjukvård och aktiviteter.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år