HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rasmusgården AB

Tfn: 0730 30 10 16
Fax: 0346-169 10

Besöksadress: Skrea Bondagård 206, 311 97 Falkenberg
Postadress: Box 224, SE-311 23 FALKENBERG
Föreståndare: Anna Nilsson, 0346 734632
Placeringsansv: Anna Nilsson/ Lotta Johansson, 0706-151951/ 0730-735999
Platsantal: 4 + en utslussningsplats
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 15 - 23 år med övergripande psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser samt familjemässig/social dysfunktion. Rasmusgården tar även emot pojkar/män där problembilden även innefattar - men inte domineras av kriminalitet/ missbruk. Psykologutredning/bedömning erbjuds inom ramen för verksamheten t ex vid misstänkt ADHD. Vi har även erfarenhet av placering för ensamkommande flyktingpojkar. Möjlighet till akuta placeringar.

Behandlingsinnehåll: HVB Rasmusgården har ett holistiskt perspektiv där behandlingsarbetet utgår från den unges situation och problematik. Vi värnar om en trygg och strukturerad miljö med hög omsorgsnivå / hög personaltäthet och meningsfulla aktiviteter. Stor vikt läggs vid skola, praktik och daglig sysselsättning.

Geografi: Falkenberg

Huvudman: Rasmusgården AB Föreståndare och plac-ansv Anna Nilsson

Org nr: 556681-2227

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Telefonkontakt, studiebesök, inskrivning. Även akuta placeringar

Vid placeringar och akuta placeringar kontakta Anna: 0706151951 eller Lotta 0730735999

Språk: Engelska / Ungerska/ Dari/ Persiska

Övriga upplysningar: Vi lägger stor vikt vid att göra familjen delaktig. Tät telefonkontakt och möjlighet för familj och föräldrar att komma på besök.

"Rasmusgården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Oanvänt
Ensamkommande
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO