HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Smeagården HVB

Besöksadress: Smeagårdsvägen 5, 311 97 Falkenberg
Postadress: Smeagårdsvägen 5, 311 97 Falkenberg
Föreståndare: Simon Sevholt, 070-571 60 95
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Smeagården välkomnar pojkar 14–20 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Det är vanligt att ungdomarna har hamnat i olika former av destruktiva beteenden och olämpliga miljöer. Andra problemområden kan vara svårigheter med ilska eller impulskontroll, begynnande kriminalitet, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandlingsinnehåll: Behandling
Vi arbetar lågaffektivt och har ett dialektiskt och salutogent perspektiv. Vi bemöter ungdomen på ett validerande sätt, erbjuder färdighetsträning som ökar affektmedvetenhet och erbjuder tillgång till stöd tillsammans med andra pojkar.
Vi arbetar utifrån BEAP - Boys Emotional Awareness Program som är både preventivt och behandlande.
Vår behandling startar alltid med en fysisk aktivitet som följs av en hälsosam måltid och därefter en session med färdighetsträning.
Vår målsättning är att behandlingen ska leda till:
- Erhålla ökad kunskap kring sitt och andras beteende
- Använda sig av stå-ut färdigheter för att få positiva konsekvenser på lång sikt
- Se en mening med att anstränga sig för att nå sina mål
Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på ungdomens behov, förutsättningar och styrkor.
För att få goda resultat är det avgörande att bygga goda och ärliga relationer i en trygg miljö.
Vår behandling grundar sig i en strukturerad och tydlig miljö och vardag. Andra delar i vårt behandlingsupplägg är MI, LAB och BEAP. Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Skola och aktiviteter
En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Smeagården har vi dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi samarbetar med skolor i närområdet, med möjlighet till individuell anpassning vid behov. Om skola av någon anledning inte är aktuell stöttar personalen den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen. Vi erbjuder daglig fysisk aktivitet och därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

Personal
Vi har en hög personaltäthet som anpassas utifrån ungdomarnas behov. Vi har bemanning dygnet runt med en sovande jour och en vaken natt.
De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.
Vi har tillgång till konsulterande psykolog vid behov. Konsulterande sjuksköterska ansvarar för att dela ut mediciner och gör regelbundna besök i verksamheten. Vi har ett nära samarbete med läkare och sjuksköterska på BUP.
I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Geografi: Falkenberg, Västra Götaland

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

"Smeagården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO