Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

AB Falkenbergs ungdomshem

Mobil: 0704-394090

Besöksadress: Trustorp 125, 31165 Vessigebro
Föreståndare: Peter Andersson-Piltz, 0704-394090
Platsantal: 4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomshem för pojkar 14-18 år som behöver ett mindre sammanhang med bara fyra platser. Psykosocial problematik med begynnande missbruk och begynnande kriminalitet.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar väldigt nära ungdomarna och försöker skapa relation till dem och på det sättet motverka eventuell misstro mot vuxenvärlden. Vi är raka och tydliga, men känslomässigt närvarande. Eftersom de flesta ungdomar behöver trygghet är detta våra viktigaste verktyg. Utöver det använder vi oss delvis av miljöterapeutiska inslag i miljön, vi arbetar kognitivt med de delar i vardagen som inte fungerar och beteendemönster som är destruktiva. Vi försöker spegla och medvetandegöra ungdomen på dess beteende och hur det påverkar behandlaren och andra runtomkring. Utöver det har vi en psykodynamisk grund i förståelsen till erfarenheter och tidiga händelsers påverkan på en ung människas uppväxt. Vi arbetar med att ha enskilda strukturerade samtal utifrån behandlingsmål och gruppmöten. Vi arbetar med att förbereda ungdomen för livet efter hemmet och använder oss av föreningslivet utanför hemmet.

För oss är det viktigt att göra saker tillsammans med ungdomen och göra saker som vidgar ungdomens vyer och positiva erfarenheter. I detta finns hela tiden en pedagogisk tanke. Varje sommar åker vi utomlands i Europa och besöker sevärdheter med historiska och kulturella intressen. Vi vill att ungdomen skall bygga upp en känsla av sammanhang i att förstå och själv ha erfarit kända och historiska platser för att tex känna att ungdomen har varit någonstans och sett något som tex skolan pratar om.

På fritiden tränar vi på gym, badar, kör go-kart, spelar fotboll och vissa helger kör vi crossmotorcykel på någon av banorna i Falkenberg eller Varberg.

Geografi: 10 minuter från Falkenbergs station.

Huvudman: AB Falkenbergs ungdomshem

Org nr: 559166-5426

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialsekreterare kontaktar föreståndare för matchning och därefter studiebesök. Lämplighetsbedömning görs och sen inskrivning.

"AB Falkenbergs ungdomshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO