HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Andersson-Piltz, AB Falkenbergs ungdomshem

Mobil: 0704-394090

Besöksadress: Trustorp 125, 31165 Vessigebro
Föreståndare: Peter Andersson-Piltz, 0704-394090
Platsantal: 4
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomshem för killar 14-18 år SOL och LVU som behöver ett mindre sammanhang med fyra platser. Psykosocial problematik med begynnande missbruk och begynnande kriminalitet. Utredning.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar nära ungdomarna och för att skapa relation till dem och överbrygga eventuell misstro mot vuxenvärlden. Vi är raka och tydliga, men känslomässigt närvarande. Relation och trygghet är våra viktigaste verktyg. Utöver det använder vi oss av miljöterapeutiska inslag i miljön, vi arbetar kognitivt med de delar i vardagen som inte fungerar och beteendemönster som är destruktiva. Vi försöker spegla och medvetandegöra ungdomen på dess beteende och hur det påverkar andra runtomkring. Utöver det har vi en psykodynamisk grund i förståelsen av erfarenheter och tidiga händelsers påverkan i uppväxten. Varje ungdom får en kontaktperson som har enskilda strukturerade samtal utifrån behandlingsmål. Vi arbetar med att förbereda ungdomen för livet efter hemmet.

För oss är det viktigt att göra saker tillsammans med ungdomen och göra saker som vidgar ungdomens vyer och positiva erfarenheter. I detta finns hela tiden en pedagogisk tanke. Varje sommar åker vi utomlands i Europa och besöker sevärdheter med historiska och kulturella intressen. Vi vill att ungdomen skall bygga upp en känsla av sammanhang i att förstå och själv ha erfarit kända och historiska platser för att tex känna att ungdomen har varit någonstans och sett något som tex skolan pratar om.

På fritiden använder oss av föreningslivet utanför hemmet och tränar vi på gym, badar, kör go-kart, spelar fotboll och vissa helger kan vi köra crossmotorcykel på någon av banorna i Falkenberg eller Varberg.

Lärakännafas: När ungdomen flyttat in har vi först en tid där vi lär känna varandra, bygger relation och ser vad som fungerar och vad som inte fungerar. Falkenbergs ungdomshem erbjuder ungdomar en trygg och lugn tillvaro i hemlik miljö. Behandlarna är erfarna, kompetenta och intresserade. I vardagen lär sig ungdomarna att följa de regler som behövs när man bor ihop. Ungdomarna lär sig att laga mat, städa och tvätta och det som behövs för att klara eget boende i framtiden. När ungdomen flyttar till hemmet har den först varit på studiebesök och fått veta allt om hemmet.
Analysfas: Sen går vi vidare med att förstå varför vissa saker inte fungerar och andra fungerar.
Behandlingsfas: Vi arbetar med relationen som förutsättning och främsta verktyg. Det är genom den vi får förtroende och ungdomen vågar öppna sig och lyssnar på vad vi säger. Vi arbetar med miljöterapi genom att vi använder oss av.
Då har vi samtal utifrån motiverande samtal, kognitiva övningar för att förändra invanda handlings- och tankemönster. Samtal sker om svårigheter, framtiden, familj, skola och socialtjänstens önskan om förändring.
Det viktiga i behandlingen är att relationen till behandlarna fungerar, så att ungdomen litar på och lyssnar på personalen. Vi gör därför mycket tillsammans för att så långt möjligt lära känna varandra.
Konsolideringsfas: är den fas där interaktionen/behandlingen har givit effekt och man följer upp och stödjer i att upprätthålla den nya identiteten.
Utbildning: Ungdomarna går i högstadie, gymnasie eller har annan sysselsättning på dagarna och fokus är att ungdomarna skall komma vidare i livet och själva känna att de är på väg någonstans.

Geografi: 10 minuter från Falkenbergs station.

Huvudman: AB Falkenbergs ungdomshem

Org nr: 559166-5426

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialsekreterare kontaktar föreståndare för matchning och därefter studiebesök. Lämplighetsbedömning görs och sen inskrivning.

Övriga upplysningar: Hemmet har funnits sedan 2008 och hette tidigare Andersson-Piltz ungdomshem. Drivs fortfarande av Peter Andersson-Piltz.

https://www.gp.se/debatt/kräv-högre-utbildning-för-personalen-på-hvb-hemmen-1.37896426
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/har-far-unga-killar-hjalp-ut-ur-drogerna-och-kriminaliteten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/borjade-med-droger-som-12-aring-det-var-som-att-kopa-lask
http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/små-ungdomshem-kan-vara-lösningen-1.3339966

"Andersson-Piltz, AB Falkenbergs ungdomshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
DBT
IPT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Fobier
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO