Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stafsinge HVB

Mobil: 073 691 20 34
Tfn: 0346-87400
Fax: 0346- 87402

Besöksadress: Skrea Kull 309, FALKENBERG
Postadress: Skrea Kull 309, 311 92 FALKENBERG
Placeringsansv: Anethe Karlsson, 0763227673
Platsantal: 7 HVB
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Behandlingshem får både akuta samt planerade placeringar. Flickor 14-17 år med brister i olika sociala färdigheter som hur man läser sociala koder och interagerar med andra samt svårigheter att förstå, uttrycka och tolka känslor. Flickorna kan dessutom ha olika självdestruktiva beteenden såsom gränslösa riskfyllda sexuella kontakter eller vistas i grupper eller gäng där destruktivt beteende i form av kriminalitet eller droger förekommer. Dessa sociala problem kan ha uppstått till följd av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten erbjuder en strukturerad vardag med inslag av vardagliga aktiviteter, skola och sysselsättning. Verksamheten ska bedriva behandlingsarbete som syftar till att ge flickorna verktyg och redskap så att de ska kunna hantera sin vardag och få ett fungerande liv med goda sociala kontakter och relationer. Insatser i verksamheten är social färdighetsträning och miljöterapeutiska insatser.Kbt-inriktade insatser.

Geografi: Falkenberg

Huvudman: Stafsinge HVB och utredningshem AB

Org nr: 556920-6294

Språk: Eng,Tyska,Franska,,Spanska,Bosniska, Japanska

"Stafsinge HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO