Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Bräckagården

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6
Besöksadress: Tomvägen 49, Fjärås
Kommun: Kungsbacka
Org nr: 556747-5230
Webbplats: https://www.humana.se/brackagarden/

Målgrupp

Vi är en akutplaceringsenhet som tar emot pojkar mellan 14 och 18 år med psykosocial problembild samt ett normbrytande beteende. Vi kan med kort varsel ta emot och hämta ungdomar som är i behov av akutplacering.

Behandlingsinnehåll

Enheten har 6 platser. Placeringstiden är upp till 8 veckor, oftast i väntan på SiS, familjehem eller HVB med behandlingsinriktning.

Bräckagården använder en bedömningsmetod i vår kartläggning som heter SDQ. SDQ är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Syftet är att göra en bedömning av barns och ungdomars beteende och utifrån denna bedömning få en uppfattning om deras psykiska hälsa. Det finns fem olika områden som via denna bedömningsmetod skattas genom ett poängsystem som ligger som grund för en bedömning av den unges psykiska hälsa. De fem områdena är beteendeproblem, kamratrelationsproblem, hyperaktivitet/koncentrationssvårigheter, emotionella symptom och prosocialt beteende. Denna kartläggning underlättar en vårdfläta för fortsatt placering och behandling.

Ungdomar som placeras hos oss placeras av olika skäl. Exempelvis sammanbrott, att man befinner sig i en miljö som har negativ påverkan, så som i kriminalitet och/eller risk- och missbruk och därmed behöver ’’lyftas’’ ur sitt sammanhang eller att den unge har ett normbrytande beteende.

Vi kan också erbjuda kompletta utredningar då vi har ett väl etablerat samarbete med Trana Psykologer AB som är en privat psykologverksamhet med huvudkontor i Varberg.

På Trana Psykologer arbetar sju legitimerade psykologer, en legitimerad psykoterapeut och administrativ personal. Tillsammans med Trana psykologer erbjuder vi och skräddarsyr lösningar efter era behov.

Vi erbjuder dessutom funktionsbedömningar med hjälp av en intern legitimerad arbetsterapeut.

På Bräckagården utgår vi från en miljöterapeutisk ansats och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Personalen arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket har visat sig vara positivt i arbetet med ungdomar.

Personalen har kompetens bland annat inom lågaffektivt bemötande, konflikthantering, familjebehandling, lösningsfokuserat förhållningssätt, MI, Återfallsprevention och Studio lll.

Utöver svenska talar vi även arabiska, kurdiska, dari och persiska.

Bemanning:

Dagtid: 2-3 personal
Eftermiddag/kväll: 2-3 personal
Natt: 2 personal sovande jour, sätter in vakennatt vid behov utifrån kontinuerlig riskbedömning
Lagrum och tillstånd:

SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
LVU

Geografi

30 km söder om Göteborg, 7 km till Kungsbacka, 3 km till Fjärås centrum med skola, affär, sjukvård, simhall mm.

Huvudman

Baggium, Humana

Org nr

556747-5230

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/

Språk

Persiska, arabiska, kurdiska engelska, + vad som behövs via tolk.

Bräckagården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0300-54 09 61
Fax: 0300-54 09 62
E-postadress: simon.sevholt@humana.se

Föreståndare:
Simon Sevholt, 070 571 60 95

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Tomvägen 49 439 74 Fjärås

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast män
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO