Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bräckagården

Tfn: 0300-54 09 61
Fax: 0300-54 09 62

Besöksadress: Tomvägen 49, Fjärås
Postadress: Tomvägen 49, 439 74 Fjärås
Föreståndare: Lars Kristiansson, 073-820 00 18
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 5 +2
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är en akutplaceringsenhet som tar emot pojkar, 15-17 år (i huset) och 18-21 år (i lägenhet) med psykosocial problembild samt ett normbrytande beteende. Vi kan med kort varsel ta emot och hämta ungdomar som är i behov av akutplacering.

Behandlingsinnehåll: Placeringstid varierar från 1 dygn – 2 månader och Gimli kan ta emot placeringar dygnet runt.
Under placeringstiden utförs ADAD samt kartläggningssamtal för att underlätta matchning mot lämplig behandlingsform.
Personal arbetar med lågaffektivt bemötande och ett lösningsfokuserat förhållningssätt utifrån en miljöterapeutisk ansats.
Vi fokuserar på individen och dennes resurser, styrkor, intressen och behov med målet att varje ungdom har med sig positiva erfarenheter och ny kunskap om sig själv då de flyttar ut. Personalgruppen har kompetens bland annat inom lågaffektivt bemötande, lösningsfokuserat förhållningssätt, MI, Återfallsprevention, rePulse, Studio lll. Bemanning: • Dagtid: 2-4 pers • Eftermiddag/kväll: 3-4 pers • Natt: 1 pers sovande jour, 1 pers vaken Sökkriterier Problematik: • Normbrytande beteende • Missbruk • Kriminalitet • Utåtagerande • Diagnoser • Autismspektrum • Sexuell beteendeproblematik • Självskadebeteende Region: • Hela landet

Geografi: 30 km söder om Göteborg, 7 km till Kungsbacka, 3 km till Fjärås centrum med skola, affär, sjukvård, simhall mm.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/

Språk: Persiska, arabiska, kurdiska engelska, + vad som behövs via tolk.

"Bräckagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO