Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SilverSeger AB HVB-verksamhet

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)
Fax: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi på SilverSeger kan erbjuda hem för vård och boende (HVB) till de ungdomar som behöver lite extra omsorg. Vi tar emot ensamkommande pojkar och flickor från 13 år till och med 17 år med problem som till exempel beteendesvårigheter, relationsproblematik eller någon annan ångestproblematik.

Behandlingsinnehåll: SilverSeger HVB har som inriktning och mål att se till den enskildes situation och behov. Fokus ligger på att skapa en stabil grund och trygghet för barnen. Hos oss skall barnen få sina grundläggande behov tillgodosedda samt få ett gott och respektfullt bemötande.
Hos SilverSeger HVB har varje barn en kontaktperson med uppgift att bl.a. upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med barnet, särskild förordnad vårdnadshavare/god man och socialsekreterare.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Övriga upplysningar: Hos oss är det viktigt att barnens behov av stimulans och aktiviteter tillgodoses på individ- och gruppnivå, och därför möjliggör vi aktiviteter så som träning, fotboll, ridning och snickeri. Våran personal ordnar även externa aktiviteter i kontakt med idrottsklubbar och andra föreningar.

"SilverSeger AB HVB-verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5